Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Hipotalamus Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Hipotalamus, beyinde talamusun altında bulunan ve üçüncü ventrikülün tabanını oluşturan önbeyin bölgesidir. Küçük nukleuslardan oluşur ve en önemli görevlerinden birisi hipofiz bezi aracılığı ile beyin ve endokrin sistem arasındaki bağlantıyı sağlamaktır.
 
Tüm omurgalılarda bulunur. İnsanda, kabaca bir badem şeklindedir. Memelilerde beyin merkezleri arasında ilinti sağlar. Vücut sıcaklığı mekanizmasını, sempatik sinir sistemini ve hipofizin çalışmasını denetler.Susama, acıkma hislerinin merkezi olup vücut ısısını ve kan basıncını ayarlar. Ayrıca ürettiği RF maddesi ile hipofizi uyarır. İç denge hipotalamus ile korunur.Karbonhidrat-yağ-protein metabolizmasını dengeler. Hipofiz, alt uç kısmında küçük bir yuvarlak durumundadır. Hipofiz arka lobunun salgıladığı antidiüretik hormon ile oksitosin denen madde hipotalamusta yapılıp hipofize aktarılmaktadır. Duyguların fiziksel temeli de hipotalamus tarafından oluşturulmaktadır.
 

Hipotalamusun Görevleri

1. Nörendokrin konrol
2. Vücut ısısnın düzenlenmesi
3. Beslenme
4. Cinsel davranış
5. Korku ve nefret(defansif davranış)
6. Vücut ritminin kontrolü (gece gündüz)
 
Hipotalamus insanlarda kompleks bir bölgededir ve küçük nükleusları bile önemli görevler yüklenmiştir. Örneğin, paraventriküler nükleus, hipofize bağlı olan oksitosin ve vazopressin nöronlarına sahip olmanın dışında ACTH ve TSH salınımını, gastrik refleksleri, anne davranışını, kan basıncını, beslenmeyi, bağışıklık sistemini ve vücut sıcaklığını da düzenler.
 
Hipotalamus, pek çok davranışsal ve hormonal sirkadyen ritmi, nöroendokrin çıktıları, homeostatik mekanizmaları ve önemli davranışları koordine eder. Bu nedenle çok sayıda iç ve dış uyarana cevap vermek zorundadır. Buna yönelik olarak da merkezi sinir sisteminin çoğu yeri ile zengin bir bağlantı içindedir. Beyin sapının retiküler formasyonu ve otonomik bölgeleri ile limbik sistem (özellikle amigdala, septum, Broca'nın diyagonal bandı, olfaktör ampuller ve serebral korteks) bu yerler arasındadır.
 
Hipotalamus şunlara duyarlıdır:
 Işık: Sirkadyen ve mevsimsel ritimleri düzenlemek açısından gün uzunluğu ve fotoperiyot
 Feromonlar gibi kokusal uyaranlar
 Gonadal steroidler ve kortikosteroidler dahil steroidler
 Kalp, mide ve üreme organlarından kaynaklanan ve nöral yolla taşınan uyaranlar
 Otonomik girdiler
 Leptin, anjiyotensin, insülin, hipofiz hormonları, sitokinler, plazma glükoz konsantrasyonu ve ozmolarite gibi kan kaynaklı uyaranlar
 Stres
 Mikroorganizmalar
 
Referans
 BrainMaps (Beyin haritası veri tabanı) Hypothalamus
 Hypothalamus


Hipotalamus Resimleri

 • 2
  Hipotalamus 3 yıl önce

  Hipotalamus

Hipotalamus Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  HİPOTALAMUS FONKSİYONLARI PPTX SLayt Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HİPOTALAMUS FONKSİYONLARIProf.Dr.Ümmühan İşoğlu-Alkaçİ.Ü. İst. Tıp Fak. Fizyoloji ADalkac@istanbul.edu.trMart 2010

  2. Sayfa
  Sinir SistemiMerkezi Sinir SistemiBeyinOmurilik Periferik Sinir SistemiSomatik somatik duyu, özel duyulariskelet kaslarının istemli kontrolüOtonom visseral duyu viseral organların istem dışı kontrolü a. Sempatik sinir sistemib. Parasempatik sinir sistemiBeyinMSSinirlerstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  Sinir SistemiMerkezi Sinir SistemiDuysal İşlevİntegratif İşlevMotor İşlevMedulla Spinalis DüzeyiBeyin Korteksi DüzeyiAsosiyasyon AlanlarıBeyinMSSinirlerstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Sinir SistemiMerkezi Sinir SistemiMedulla SpinalisMedulla OblangataPons SerebellumDiensefalon (Talamus-Hipotalamus)Beyin HemisferleriBeyinMSSinirlerstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Hipotalamus iç ortamın sabit tutulması ile ilgili en önemli beyin bölümüdür.

  6. Sayfa
  Hipotalamus, limbik sistemin ortasında yerleşik küçük bir yapı olup limbik sistemde anahtar rolündedir ve limbik sistemle tüm düzeylerde iki yönlü iletişime sahiptir.Hipotalamus ve komşu yapılar uyarıları üç yöne yollar:1- Arka-aşağıya beyin sapı, mezensefalon retiküler formasyonu, pons ve medulla, oradan da OSSnin periferik sinirlerine2- Yukarı beyin, diensefalonun yüksek alanları, ön talamus ve limbik kortekse3- Hipofiz bezinin ön ve arka loblarının salgı işlevini kontrol etmek üzere infindubulumaHipotalamus, Limbik Sistemin Temel Kontrol Merkezi

  7. Sayfa
  Limbik sistem; Hipotalamus anahtar rolde gösterilmiştir. (Guyton & Hall)Singulat girusSubkallozal girusOrbitofrontal korteksUnkusParahipokampal girusAmigdalaHipotalamusParaolfaktor AlanSeptum AlanıTalamus ön çekirdekleriBazal gangliyonlar bölümüHipokampus

  8. Sayfa
  TalamusMezensefalonLimbik SistemLateral HipotalamusMediyal HipotalamusKanHipofizSSS

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  Hipotalamusİç ortamın kontrol merkezidir.Sinir ve endokrin sistemi 3 mekanizma ile kontrol eder:1. OSS nin en üst merkezi olarak adrenal medullanın kontrolü2. Hipofizin sinirsel kontrolü; ADH ve Oksitosin salınımı3. Düzenleyici hormonların salınımı (RH ve IH)Hipofiz bezi ön lobunu, salgıladığı hormonlarla doğrudan, hipofizden salınan hormonlar aracılığı ile de diğer endokrin bezleri dolaylı yoldan kontrol eder.

  11. Sayfa
  ARKAÖNDorso mediyal çekirdek-GİS UyarılmasıPosteriyor Hipotalamus-Kan basıncının artması-Pupilla dilatasyonu-TitremePerifornikal çekirdek-Acıkma-Kan basıncının artması-ÖfkeArkuat çekirdek ve periventriküler alan-Nöroendokrin kontrolMamiller cisim-Beslenme refleksleriVentromediyal çekirdek-Doyma-Nöroendokrin kontrolLateral Hipotalamik alan (Gösterilmemiştir)-Susama-AcıkmaParaventriküler çekirdek-Oksitosin salgılanması-Suyun tutulmasıMediyal preoptik alan-Mesanenin kasılması-Kalp hızının azalması-Kan basıncının düşmesiPosteriyor preoptik ve anteriyor hipotalamik alan-Vücut sıcaklığının düzenlenmesi-Dili dışarda soluma-Terleme-Tirotropin baskılanmasıOptik Kiyazma (Optik Sinir)Supraoptik çekirdek-Vazopressin salgılanmasıInfundibulumHİPOTALAMUSUN KONTROL MERKEZLERİ (GUYTON & HALL)HİPOTALAMUS

  12. Sayfa
  Hipotalamusun posteriyor ve lateral çekirdeklerinin uyarılması arter basıncı ve kalp hızını artırır, preoptik alanın uyarılması arter basıncı ve kalp hızını azaltır.Hipotalamus: 1-Kardiyovasküler Düzenleme

  13. Sayfa
  Sempatik sistem ve vagus ile kalbe gelen uyarılar (duygusal durumlar, stres) hipotalamusa iletilerek kardiyovasküler düzenleme sağlanır.Heyecan, korku gibi ruhsal olaylar hipotalamustan beyin sapındaki vazomotor ve kardiyak merkezlere uyarıların iletilmesine neden olur.Hipotalamus: 1-Kardiyovasküler Düzenleme

  14. Sayfa
  Hipotalamusun lateral bölümünde susama merkezi bulunmaktadır.- Hücre hacmi veya osmotik basınç- Hücredışı sıvı hacmi veya basıncı- Salya sekresyonunda azalma ve sonucunda ağız kuruluğu su dengesindeki mekanizmaları aktifler. Hipotalamus: 2-Vücut Suyunun Düzenlenmesi

  15. Sayfa
  Hipotalamus: 2-Vücut Suyunun DüzenlenmesiVücut suyu iki şekilde düzenlenir:1- Susama duygusu yaratarak su içilmesi sağlanır2- İdrarla su atımı kontrol edilir.

  16. Sayfa
  İdrarla su atımının kontrolü supraoptik çekirdekler tarafından yapılır; Vücut sıvıları yoğunlaşınca (idrar, ter ve solunumla atılan su buharı sonucu oluşan su kaybı) supraoptik çekirdekler uyarılır, uyarı arka hipofize gider ADH (vazopresin) salgılanır.Böbrek toplayıcı kanallarından su geri emilimi artar, idrarla su atılımı azalırken elektrolit atılımı devam ettiğinden vücut sıvılarının yoğunluğu normale döner.Hipotalamus: 2-Vücut Suyunun Düzenlenmesi

  17. Sayfa
  Su eksikliğiEkstraselüler osmolariteOsmoreseptörlerADH salınımı(Arka hipofiz)Plazma ADHDistal tubüller, toplayıcı kanallarda suya geçirgenlikSu geri emilimiSu atılımı

  18. Sayfa
  Supraoptik çekirdekADHUyaranKanamaKan V ve P düşmeBöbrekArteriyolSuyun geri emiliminde artmaDamar düz kaslarında kasılmaKan V ve P artmaİnhibisyon

  19. Sayfa
  Hipotalamusun paraventriküler çekirdeğinin uyarılması ile oksitosin salgılanır.Oksitosin;*Uterusun kasılabilirliğini artırır *Sütün meme başından atılmasını sağlarHipotalamus: 3-Uterus Kasılması ve Memeden Süt Boşalmasının Düzenlenmesi

  20. Sayfa
  HipotalamusOksitosinUterusKas kasılmasıServiks dilatasyouMeme ucuEmmeDuysal sinir uçlarıAferent sinirlerRefleksDolaşımGebelik son dönemProgesteron düşük

  21. Sayfa
  Hipotalamusun lateral bölgesi açlık, ventromediyal bölgesi doyma merkezidir.Hipotalamus: 4- GIS ve Beslenmenin Düzenlenmesi

  22. Sayfa
  Hipotalamus Açlık ve Doyma Merkezlerini İçerirHipotalamusun lateral çekirdekleri açlık merkezi olarak görev yapar.Uyarıldığında aşırı yemek yenir; hiperfajiHarabiyetinde; besine istek ortadan kalkar, kilo kaybı, kas zayıflığı ve metabolizma azalması

  23. Sayfa
  Hipotalamus Açlık ve Doyma Merkezlerini İçerirHipotalamusun ventromediyal çekirdekleri tokluk merkezi olarak görev yapar.Uyarıldığında yemek reddedilir; afajiHarabiyetinde; oburluk, şişmanlama

  24. Sayfa
  Hipotalamus Açlık ve Doyma Merkezlerini İçerirHipotalamus nöronları yoğun kimyasal bağlantılarla yeme davranışını kontrol eder.Hipotalamus çekirdekleri tiroid bezi, adrenal bezler ve pankreas adacık hücrelerinden salgılanan hormonlar dahil enerji dengesi ve metabolizmanın düzenlenmesinde etkili olan hormonları salgılar

  25. Sayfa
  Hipotalamus Açlık ve Doyma Merkezlerini İçerirGI kanaldan gelen duysal bilgileri (midenin dolu olması), kanda tokluk hissi veren besin maddeleri ile ilgili (glikoz, AA, yağasitleri) kimyasal sinyalleri, GI hormonlardan gelen sinyalleri ve korteks kaynaklı sinyalleri (görme, koku, tat) alır.Hipotalamusun açlık ve tokluk merkezlerinde beslenmeyi uyaran 1-iştah açıcı (oreksijenik) maddeler 2-İştah kapayıcı (anoreksijenik) maddeler için reseptörler bulunur.

  26. Sayfa
  LeptinLeptin, yağ hücrelerinden salınırLeptin hipotalamustaki reseptörler üzerinden yiyecek alımını azaltır, enerji harcanmasını artırır ve kilo kaybına neden olur

  27. Sayfa
  Hipotalamus venleri ön hipofiz damar sinüslerinin kanlanmasını sağlarÖn hipofize gelmeden, hipotalamustan geçerken kana, çeşitli salgılatıcı ve baskılayıcı hormonlar salınır.Bu hormonlar ön hipofize ulaşarak ön hipofiz hormonlarının salgılanmasını kontrol eden bez hücrelerini etkiler.Hipotalamus: 5- Ön Hipofiz Bezinden Endokrin Hormon Salgılanmasının Düzenlenmesi

  28. Sayfa
  Lateral hipotalamus uyarımı:Susama, açlık duygusu, genel aktivite düzeyini artırarak hiddet ve kavga davranışına yol açarVentromediyal çekirdeğin uyarımı:Doyma hissi, yemenin azalması ve sakinleşmePeriventriküler çekirdeğin uyarımı:Korku ve cezalanma yanıtıÖn ve arka hipotalamusun uyarımı:Cinsel dürtüleri uyarır 6- Hipotalamusun Davranışla İlgili İşlevleri

  29. Sayfa
  Hipotalamusun preoptik alanından geçen kan sıcaklığındaki artma vücut sıcaklığını düşürür.Hipotalamus: 7- Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi

  30. Sayfa
  Ateş:Beyindeki anormalliklere ya da sıcaklığı düzenleyen merkezleri etkileyen toksik maddelere bağlı normalin üstüne çıkar.Pirojenler; birçok protein, prot. yıkım ürünleri, bakterilerin salgıladığı lipopolisakkarit toksinler hipotalamustaki termostat noktasının yükselmesine neden olur ve ateş yükselir. Hipotalamusun Isı Düzenlenmesi İlgili İşlevleri

  31. Sayfa
  Vücut sıcaklığı sinirsel geri bildirim mekanizması ile düzenlenir.Bu mekanizma hipotalamustaki sıcaklık düzenleme merkezinden ayarlanır. Bu geri bildirim mekanizması için vücut sıcaklığındaki değişimleri bildirecek alıcıların bulunması gereklidir; derin dokulardaki özgün reseptörler ve derideki sıcaklık ve soğukluk reseptörleri.Hipotalamusun Isı Düzenlenmesi İlgili İşlevleri

  32. Sayfa
  Derin sıcaklık reseptörleri; omurilik, karın organları, üst karın bölgesi ve toraksta yer alan büyük venlerin içinde veya çevresinde bulunur. Bunlar soğuğa duyarlıdırlarTermostatik vücut sıcaklık merkezi; Anteriyor Hipotalamus Preoptik Alan

  33. Sayfa
  Derideki reseptörler; soğuğa duyarlı olanlar sıcaklık reseptörlerinden on kat fazladır. Deri üşüdüğü zaman; Titreme başlar, vücutta ısı oluşum hızı artar varsa terleme baskılanır deri damarlarında daralma ile ısının deriye transferi azaltılırTermostatik vücut sıcaklık merkezi; Anteriyor Hipotalamus Preoptik Alan

  34. Sayfa
  Anteriyor hipotalamus-Preoptik alandan gelen uyarılar mamiller cisim düzeyinde posteriyor hipotalamusa iletilir. Burada periferden gelen sinyallerle birleştirilerek ısı oluşturan ya da kaybettiren reaksiyonlar düzenlenir.Posteriyor Hipotalamusta Merkezi ve Periferik Sıcaklık Duysal Uyarılarının Bütünleştirilmesi

  35. Sayfa
  1- Derideki kan damarlarının genişlemesi Posteriyor hipotalamustaki damar daraltan sempatik merkezler baskılanarak 2- Terleme Vücut iç sıcaklığı 37 ºC üstüne çıkınca ısı kaybı hızla artar 37 ºC nin üstünde her 1 ºC lik artış vücuttaki bazal ısı oluşum hızının 10 katını uzaklaştıracak kadar terlemeye yol açar. 3- Isı oluşumunun azalması Isı oluşturan titreme ve kimyasal ısı üretim mekanizmaları baskılanırVücut Isısı Yükseldiğinde:

  36. Sayfa
  1- Derideki kan damarlarının daralması Posteriyor hipotalamustaki damar daraltan sempatik merkezler uyarılarak 2- Piloereksiyon Sempatik uyarı kıl foliküllerine tutunan, erektör pilinin kasılması ile tüyleri dikleştirir. Bazı hayvanlarda tüyler dikleşince aralarında deriye yakın kalın yalıtkan hava tabakası oluşturarak çevreye ısı yayılımını önemli oranda azaltır.3- Isı oluşumunun artması titreme, ısı oluşumunun sempatik uyarılması ve tiroksin salgısı ile artırılırVücut Isısı Düştüğünde:

  37. Sayfa
  Hipotalamus Otonom ve Endokrin Fonksiyonları DüzenlerHipotalamus 5 temel fizyolojik gereksinimi düzenleyerek integratif fonksiyonu yerine getirir.* Kan basıncı ve elektrolit bileşimini, kan osmolaritesi ve vazomotor tonusu düzenlemede su alımının ve tuz isteğini düzenleyerek kontrol eder* Metabolik termogenezi kontrol ederek vücut ısısını düzenler* Yemek yeme, sindirim ve metabolik hızı düzenleyerek enerji metabolizmasını kontrol eder.* Hamilelik, süt salımının hormonal kontrolü ile üremeyi düzenler* Kaslarda ve diğer dokularda kan akımını düzenleyerek strese karşı immunolojik ve fiziksel acil cevapları ve adrenalin stres hormonunun salımını kontrol eder

  38. Sayfa
  Lateral hipotalamusun çift taraflı lezyonu:Yeme, içme dürtülerini azaltır; ölümcül açlıkAktivitede aşırı azalmaVentromediyal çekirdeğinin çift taraflı lezyonu:Aşırı yeme ve içme dürtüleriHiperaktivite, öfke nöbetleri, vahşi davranışlar Hipotalamus Lezyonları

 • 0
  Önizleme: 2 ay önce

  Hipotalamus Ve Hipofiz Hormonları Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HORMONLARIProf.Dr.Meral AŞÇIOĞLU

  2. Sayfa
  HİPOTALAMİK SERBESTLETİCİ HORMONLAR Hipotalamusun parvasellüler bölgesindeki norosekretuar nöron somalarında sentezlenirler ve aksonal akımla taşınarak median eminenste akson ucundaki vezüküllerde depolanıp buradan serbestletilirler. Bunlar hipofizyotropik hormonlar=hipofizertropik hormonlar olarakda adlandırılan; GnRH, GHRH, GIH, TRH, PIH, PRH, CRH gibi hormonlardır.

  3. Sayfa
  Hipotalamik hipofizer sistem

  4. Sayfa
  HİPOFİZ BEZİ HORMONLARI (=Pituiter bez hormonları)Ön hipofiz (=adenohipofiz) hormonları Aralob (= parsintermedia) hormonlarıArkalob (= nörohipofiz) hormonları

  5. Sayfa
  Hipofiz hormonları Ön hipofiz hormonları FSH, LH TSH ACTH Prolaktin GH Aralob hormonları POMC ve türevleri Arka hipofiz hormonları ADH (=vazopressin) Oksitosin

  6. Sayfa
  Ön hipofizin hipotalamik kontrolüÖN HİPOFİZ HORMONLARI

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  Hipotalamik hipofizer sistem

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  Ön hipofizin hipotalamik kontrolü

  11. Sayfa
  FSH, LH. Glikoprotein yapısındadırlar, bazofilik özellikteki gonadotrop hücrelerden salgılanır. Salgılanmaları menstrüel ritm gösterir

  12. Sayfa
  FSH, LH salgılanmasında feedback kontroller

  13. Sayfa
  FSH ve LH’nin overler üzerindeki etkileriFoliküllerde proliferasyonu (= folikülojenezi) sağlarlar.Overler üzerinde sinerjik etki (= birbirlerinin etkisini güçlendirecek şekilde) oluştururlar

  14. Sayfa
  FSH,LH salgılanmasında menstrüel değişiklik

  15. Sayfa
  FSH,LH salgılanmasında menstrüel değişiklik

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  FSH,LH salgılanmasında negatif feedback kontrol

  18. Sayfa


  19. Sayfa
  FSH VE LH’nin testisler üzerindeki etkileri FSH; seminifer tübülusları etkileyerek spermatozoidlerin oluşumunu düzenler, Sertoli hücrelerinde andorejen bağlayıcı protein ve inhibin sentez ve salgılanmasını uyarır.LH, leydig hücrelerinde (=interstisiyel hücrelerde) testosteron sentez ve salgılanmasını uyarır

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  TSH (=Tirotropin )Bazofilik tirotrop hücrelerden salgılanır.Salgılanma TRH ile gerçekleştirilir, Ortam ısısı, çeşitli emosyonel durumlar hipotalamusu etkileyerek TRH ve TSH salgısını değiştirir.Sempatik aktivitedeki artış TSH salgısında akut bir azalmaya neden olur.Tiroid hormonları ; tirotrop hücrelerin TRH’ ya duyarlılığını azaltarak, çok azda hipotalamustan TRH salgısını azaltarak TSH salgısını inhibe ederler.

  22. Sayfa
  TSH’nın etkileri; Tiroid hormonlarının biyosentezini ve salgılanmasını artırır. Bu etkilerini tiroid hormonlarının sentez ve salgılanmasında rol alan hemen her kademeyi aktive ederek gerçekleştirir. Etkiye adenilatsiklaz aracılık eder.

  23. Sayfa
  ACTH ACTH kortikotrop hücrelerde POMC’nin parçalanması ile oluşur. POMC ACTH+β LPH+β endodorfin +αMSH ACTH 39 AA li bir polipeptiddirSalgılanması CRH ile gerçekleştirilir.Salgılanma sirkadiyen ritm gösterir

  24. Sayfa
  ACTH sekresyonunun düzenlenmesi

  25. Sayfa
  Proopiomelanokortinin hidrolizi ve ACTH oluşumu

  26. Sayfa
  CRH’nın ACTH sekresyonunu sağlayıcı etkisinde stoplazmik olayların özeti

  27. Sayfa
  CRH sekresyonu GABA ve adrenerjik nöron aktivesi ile inhibe edilirKolinerjik ve serotonerjik sinirlerle stimüle edilir. ACTH sekresyonunu etkileyen diğer endojenlerVazopressin, katekolaminler direkt adeno hipofiz üzerinden ACTH sekresyonu artırır. Kortizol negatif feedback etki ile sekresyonu azaltır.Somatostatin sekresyonu azaltır.ACTH kendiside negatif feedback etki ile CRF üzerinden yada direkt adenohipofiz üzerinden sekresyonunu azaltır.Fiziksel ve mental stres travmalar; CRF ve ACTH sekresyonunu artırır.

  28. Sayfa
  ACTH’nin etkileri ACTH etkilerini adnilatsiklaz aracılığıyla gerçekleştirir. Özellikle kortizol ve diğer glukokortikoidlerin sentez ve salgılanmalarını sitümüle eder.Aldosteron üzerindeki etkisi çok azdır.Glukokortikoid sentez basamaklarının pek çoğunu aktive ederACTH glukokortikoid sentezi sırasında hücre içinde serbest kolesterol oluşumunu artırır,Etkili olduğu en önemli basamak kolesterolün pregnenolon’a dönüşüm basamağıdır.

  29. Sayfa
  ACTH’ın ilk 13 aminoasidi MSH yapısındadır. Bu nedenle ACTH’nın aşırı salgılanması pigmentasyona neden olur.

  30. Sayfa
  PROLAKTİN (=laktojenik h. = mamotropik h.= galaktopoetik h.) Kadın ve erkekte normal koşullarda plazmada bulunur. Plazma düzeyi sirkadiyen ritm gösterir.

  31. Sayfa
  Prolaktinin etkileriGebelikte estrojen ve projesteron ile birlikte süt bezlerinin fiziksel gelişimini stimüle eder.Postpartum dönemde laktasyonun başlatılmasınını ve sürdürülmesini sağlar. (süt proteinleri ve laktoz sentezini artırarak). Laktasyonu stimüle ettiği düzeylerde FSH ve LH’nin sentez ve salgılanmasını azaltır.İmmünostimülan etkisi vardır.

  32. Sayfa
  Prolaktin salgılanması üzerine hipotalamusun asıl etkisi baskılayıcı yöndedir. Prolaktin salgısını baskılayan hipotalamik hormonlar:PIH=dopaminGNRH-ilişkili peptid (=GNRH associated peptid=GAP.)

  33. Sayfa
  Prolaktin salgısı; oksitosin, TSH, TRH, PRH ve uyku ile artırılır. Estrojen yavaş gelişen artırıcı bir etki oluşturur.

  34. Sayfa
  Hipofizin aralob hormonları: Proopiomelanokortin= POMC: Aralobda bulunan bu endojen önlobun kortikotrop hücrelerinde de vardır. Aralopta POMC’nın parçalanması POMC  α- MSH + CLIP+γ-LPH + β endorfin şeklinde olur. Bu reaksiyon nedeniyle aralopta CLIP=(=kordikotropin benzeri aralop peptidi), LPH=(=ipotropik hormon) ve endorfinler de bulunur.

  35. Sayfa
  Endorfinler: Morfin benzeri etki oluşturan endojen maddelerdir. Beyindeki opiat reseptörlerine bağlanıp aneljezi sedasyon, solunum depresyonu ve miyozis oluştururlar. β endorfin, strese yanıt olarak ACTH ile birlikte salgılanır

  36. Sayfa
  Hipofiz loblarında bulunan diğer hormonlar Gastrin, CCK, renin, anjiotensin-II, CGRP gibi hormonlar da hipofiz loblarında bulunabilen hormonlardır.

Hipotalamus Videoları

 • 4
  2 ay önce

  Hipotalamus ve Hipofiz Bezi (Sağlık ve Tıp) (Endokrin Sistemi)

 • 1
  2 ay önce

  Hipofiz ve Hipotalamus Anatomisi -

 • 1
  2 ay önce

  Vücudumuzdaki su dedektifi Hipotalamus

Hipotalamus Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Hipotalamus Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Hipotalamus
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)